Aplikace

  • Intranet pro úřady, instituce a firmy (uranet)
    Jedna se o webovou aplikaci pro vkládání zápisů z porad, služebních cest a ostatních materiálů pro útvary a pracovních skupin. Většina materiálů je posílána běžně přes e-mail a tento systém Vám zajistí jejich roztřídění a možnost nahlížení bez vyhledávání v poštovní korespondenci

Každý zaměstnanec pověřený administrací systému může vkládat různé skupiny a kategorie pro záznamy. Ty jsou dále automaticky třídění chronologicky. Nově vložené záznamy jsou zobrazovány v přehledu nových záznamů na každé stránce.

 

  • Praskanční log (plog)
    Praskanční log je aplikace pro zápis právě provedených úkonů pro jejich monitorink, statistiku a výkaznictví. Každé akci je možné přidat automatický časovač a zaznamenat její časovou náročnost.

 

Chcete si některou z aplikací spustit u sebe přes Docker kontejner na dejme tomu portu 8080?  Přístup k ní pak budete mít přes prohlížeč a adresu tzv. localhost: http://127.0.0.1:8080/. Odkaz je funkční jen, když kontejner s aplikací běží na Vašem počítači anebo serveru přes Docker.

Praskanční log:
$ docker run -d -p 8080:80 –rm rludva/plog

Firemní intranet:
$ docker run -d -p 8080:80 –rm rludva/uranet

Poznámka: Odkazy na demonstrační aplikace jsou umístěny na mém domácím počítači a může se stát, že v případě výpadku mého internetu anebo vypnutí počítače nebudou tyto odkazy funkční. Aplikace běží na systému RHEL nad kterým je virtuální počítač s distribucí Fedora Atomic a jednotlivé balíky jsou spouštěny přes Docker.