My talks

  • Základní počítačové dovednosti (IKT, 15.2.2016 až 16.2.2016)
    (prezentace)